English  -  Nederlands

Privacyverklaring


Uw privacy is erg belangrijk voor ons! In deze verklaring zullen we u alle informatie verstrekken over ons gebruik van persoonlijke gegevens en uw rechten daaromtrent. Neem voor meer informatie contact op via info@ziggu.io


Persoonlijke Gegevens

Om u gepersonaliseerde webdiensten te kunnen aanbieden, moeten we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Dit betekent informatie die gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en die een koppeling mogelijk maakt tussen een of meer data-stukken en een natuurlijke persoon.

Bij Ziggu hechten we er het hoogste belang aan dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. We bevestigen dat we in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, EU 2016/679), van toepassing vanaf 25 mei 2018.


1. Welke data verzamelen we en hoe?

Indien u onze website bezoekt:

Om onze diensten en inhoud te verbeteren, verzamelen we de volgende gegevens: informatie over uw apparaat (besturingssysteem, browsertype, schermresolutie), uw geografische locatie (om uw voorkeurstaal te vinden en lokale inhoud aan te bieden) en uw IP-adres (in geval van errors tijdens uw surfsessie).
We maken ook gebruik van cookies om uw bezoeken aan onze website persoonlijker te maken. Deze cookies helpen ons uw instellingen te onthouden, zoals uw voorkeurstaal. U vindt meer informatie over dit onderwerp in ons Cookiebeleid.

Alle Ziggu-gerelateerde websites zijn verbonden met Google Analytics. Deze tool verzamelt de bovengenoemde gegevens en aggregeert deze in statistische (niet-persoonlijke) inzichten over het gebruik van onze websites.
Als u via onze website contact met ons opneemt, verzamelen wij de gegevens die u wilt opgeven: naam, e-mailadres, bedrijf, land, telefoonnummer, bericht. Dit zorgt ervoor dat we een antwoord op uw vraag, maar ook een kwalitatieve klantenservice kunnen leveren.
Als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrieven, bewaren we uw e-mailadres totdat u ervoor kiest om u af te melden.


Indien u een gebruiker bent van Ziggu Construction View:

Gegevensverzameling is nog belangrijker voor geregistreerde gebruikers van het Ziggu Construction View Platform. Deze gegevens helpen ons niet alleen om dagelijks een hoogwaardige service en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, maar het is ook essentieel dat u als gebruiker het meeste uit onze tool haalt.
De verzamelde informatie wordt voornamelijk gebruikt om een goed technisch functioneren van het Platform te handhaven en een hoge mate van beveiliging van uw gegevens en bestanden te waarborgen.
We hebben de volgende gegevens nodig: uw naam, e-mailadres en wachtwoord (die worden geëncrypteerd) om u te identificeren. We bewaren ook alle andere informatie die door u, uw bedrijf of, als u uitgenodigd bent door onze klant, alle persoonlijke informatie die door hen is verstrekt (bijvoorbeeld adres, bedrijf, IBAN, btw, ...).

Deze informatie wordt door u verstrekt tijdens de bestelling of registratie voor onze diensten of door het bedrijf (admin-account) dat u heeft uitgenodigd om zich aan te melden voor Ziggu Construction View. Deze informatie kan worden ingevuld, bewerkt of verwijderd op uw persoonlijke profielpagina.
Als geregistreerde gebruiker kunnen we uw informatie ook gebruiken voor onze eigen marketing- en promotiedoeleinden, als u er op het moment van verzamelen geen bezwaar tegen maakt. We kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om u nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te sturen of om u op andere wijze op de hoogte te houden van belangrijke updates over ons Platform en diensten.


2. Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

Om u duidelijk te informeren over waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen, is het belangrijk om het verschil te kennen tussen een databeheerder en een dataverwerker:

 • Een databeheerder is een persoon of bedrijf die bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Een dataverwerker is iemand die persoonlijke gegevens verwerkt namens de databeheerder.

Ziggu is een databeheerder alleen voor de verwerking van persoonlijke informatie voor zijn eigen doeleinden. Dit omvat verbetering van onze online diensten, klantenondersteuning en -beheer, facturering en marketing.
Ziggu fungeert ook als een gegevensverwerker namens zijn klanten. Als u werd uitgenodigd tot het Ziggu Construction View platform door onze klant, zal onze klant de gegevensbeheerder zijn. In dat geval neemt onze klant de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens via onze diensten.

Waarom we data verzamelen:

 • Beveiliging: identificatie van gebruikers. We moeten garanderen dat onze gebruikers toegang hebben tot hun eigen privé-account op ons platform (en dat van hen alleen).
 • Gepersonaliseerde ervaring: allerlei instellingen (bijvoorbeeld lay-out en taal), inhoud met betrekking tot uw locatie of voorkeuren, persoonlijke ondersteuning.
 • Gepersonaliseerde marketingaanbiedingen.
 • Onze diensten verbeteren door te leren hoe u onze diensten bezoekt en gebruikt.
 • Analyse van gegevens voor statistische rapportage. In dit geval zijn de gegevens niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

We verzamelen persoonlijke gegevens omdat u:

 • Ons via de website hebt gecontacteerd;
 • U zich heeft geregistreerd voor onze diensten of een bestelling heeft geplaatst;
 • U toestemming daartoe heeft gegeven (via opt-in)/li>

3. Waar slaan we data op en hoe beschermen we het?

Alle gegevens die worden verzameld en verwerkt door Ziggu, worden opgeslagen op het Google Cloud Platform, met servers die zijn gevestigd in België. Google Cloud Platform biedt een hoog beveiligingsniveau dat hen meerdere certificeringen heeft opgeleverd:

 • ISO 27001 is een van de meest algemeen erkende, internationaal aanvaarde onafhankelijke beveiligingsstandaarden;
 • ISO 27017 is een internationale standaard voor het oefenen van databeveiligingscontroles op basis van ISO / IEC 27002, specifiek voor cloudservices;
 • ISO 27018 is een internationale standaard voor het beschermen van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare cloudservices.

Google Cloud Platform voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


4. Hoelang bewaren we uw data?

Ziggu bewaart uw gegevens zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u bepaalde diensten te leveren (zie bovenstaande redenen). Als u geen gebruik meer maakt van onze diensten, houden we uw gegevens nog een jaar bij voor het geval u uw account opnieuw wilt activeren.
We kunnen deze termijn ook verlengen als er wettelijke verplichtingen daartoe zijn, bijvoorbeeld: om vanwege fiscale redenen aan te tonen dat u onze diensten hebt gebruikt.

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U vindt meer informatie over deze en uw andere rechten onder art. 6: "Wat zijn uw rechten?".

Houd er rekening mee dat als we optreden als een dataverwerker voor onze klanten, we hun instructies met betrekking tot het bewaren van gegevens in gedachten moeten houden.


5. Met wie delen we uw gegevens?

Het is eenvoudig: we verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet. Het enige doel van elk stukje informatie dat we verzamelen, is voor intern gebruik. Het helpt ons onze diensten te verbeteren en zorgt ervoor dat u op een veilige manier gebruik kunt maken van die diensten.
We maken echter wel gebruik van een aantal externe dataverwerkers om de volgende redenen:

 • CKlantenbeheer (CRM);
 • Boekhouding en betalingen;
 • Gebruikersondersteuning (bijvoorbeeld website-helpdesk);
 • Analyse over het gebruik van onze websites

Deze externe diensten zijn zorgvuldig geselecteerd door Ziggu om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Dit betekent dat zij uw data niet op een andere manier kunnen gebruiken dan om de diensten te verlenen die zij ons aanbieden. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) moet elke externe gegevensverwerker die we gebruiken volgens dezelfde regels werken, vanaf 25 mei 2018.


6. Wat zijn uw rechten?


Recht van toegang

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen met betrekking tot de vraag of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. Als dat inderdaad het geval is, hebt u het recht op toegang tot die gegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 • de beoogde periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen;
 • het bestaan van het recht op rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, in de AVGB (GDPR).

Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in zijn geheel of specifieke subsets of om specifieke redenen. Dit omvat het gebruik voor marketing met of zonder automatische profilering. We zullen onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens en/of stoppen met u rechtstreeks aan te schrijven, tenzij het bewaren/verwerken van uw gegevens noodzakelijk is om juridische redenen (die we dan zullen communiceren).


Recht om te corrigeren of te verwijderen

U kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen. We bevestigen dat we deze informatie zonder onnodige vertraging zullen corrigeren.

U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen, zonder onnodige vertraging, tenzij we uw gegevens moeten bewaren voor:

 • naleving van een wettelijke verplichting onder het Europees recht of dat van een lidstaat, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang;
 • het opzetten, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Right op overdracht

Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens te ontvangen om deze over te zetten naar een andere databeheerder. We zullen deze gegevens aan u verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Indien gewenst, kunt u ons vragen om de gegevens rechtstreeks naar een andere beheerder te verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op via info@ziggu.io.


Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor alle aan Ziggu gerelateerde websites en platforms is:
Ziggu BVBA
Emilius Seghersplein 19
B-9000 Gent
Belgium

BTW/TVA
BE 0699.472.839
RPR Gent, Afdeling Gent


7. Updates van de Privacyverklaring

De manier waarop we u het Platform en de bijbehorende diensten aanbieden, blijft onderhevig aan constante veranderingen, omdat we voortdurend evolueren. We kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om tegemoet te komen aan veranderingen in de regelgeving, zakelijke behoeften, om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, gebruikers, bezoekers of serviceproviders of om aan nieuwe innovatieve functies en diensten te beantwoorden. Deze nieuwe ontwikkelingen blijven binnen onze oorspronkelijke doelstellingen.
Bijgewerkte versies worden op onze website gepubliceerd en zijn voorzien van een datumstempel, zodat u altijd op de hoogte bent wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Belangrijk: in het onwaarschijnlijke geval van een datalek met een hoog risico voor uw rechten en vrijheden als datasubject, nemen we persoonlijk contact met u op.

Laatste update: 17/07/2018